Загальна інформація

Закінчила Інститут іноземної філології Київського національного університета імені Тараса Шевченко за спеціальністю «Переклад» і  отримала кваліфікацію спеціаліста з філології, перекладача з іспанської та англійської мови.

Викладання

Викладає англійську та іспанську мови в СЕПШ, є успішним класним керівником, щорічно подорожує з учнями в або відправляється в мовні школи за кордоном, керує учнівськими дослідженнями в  Юніор-МАН.

Нагороджена грамотою міського відділу освіти.

Наукові інтереси

Сучасні методики вивчення іноземних мов, проектні методи навчання, міжнародні контакти.

Публікації

  1. Галака М. С. Риски использования метода проектов на уроках иностранного языка / М. С. Галака // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. XVI Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г. / Харьков. гуманитар. ун-т "Нар. укр. акад." [и др.]. – Харьков, 2018. – С. 88–91. URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1759 
  2. Галака М. С. Професійна компетентність вчителя іноземної мови в счасній школі / М. С. Галака // Современная школа в условиях глобальных социальных трансформаций : программа и материалы ХХIV регион. науч.-практ. конф. учителей, 8 апр. 2017 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2017. – С. 98–99.
  3. Descubre Espana : навч. посібн. для учнів 9-11 кл. / Нар. укр.. акад., (авт..-упор. :  М.С. Галака ) – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 24 с. URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1671 
  4. Инновационные методы преподавания в экспериментальном учебно-научном комплексе : (науч.-метод. сб.) / Нар. укр. акад., специлизир. экон.-правовая шк. ; [рук. авт. кол. М. С. Галака ; ред. кол.: Т. Н. Берест, Т. И. Бондарь, В. А. Лымаренко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – № 5. Риски образовательного процесса в средней школе: тенденции, направления, пути оптимизации. – 2017. – 93 с. URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1767