Загальна інформація

Випускниця факультету «Референт-перекладач», де нею отримана кваліфікація спеціаліста, філолога зі знанням німецької та англійської мов. 

В 2006 році закінчила Харківський нациіональний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти» та отримала кваліфікацію вчителя німецької мови.

Працює вчителем німецької мови в СЕПШ ХГУ «НУА».

Наукові інтереси

Удосконалення навичок володіння іноземними мовами, комунікативні методы навчання, розвиток навичок усного спілкування на уроках з німецькоЇ.

Публікації

  1. Гопта Л. А. Внутренние условия конфликта в социально-педагогический среде: их содержание и методы в коллективе / Л. А. Гопта  // Особенности и формы взаимодействия педколлектива в условиях высококонфликтной внешней среды : (науч.-метод. сб.) / Нар. укр. акад., специализир. экон.-правовая шк. – Харьков, 2018. – № 6. – С. 47–51. 
  2. Гопта Л. А. Актуальные проблемы изучения иностранных языков и культур в школе в условиях социального партнерства / Л. А. Гопта  // Общеобразовательная школа на пути реформ: траектория выстраивания социального партнерства : программа и материалы XXVI науч.–практ. конф. учителей 13 апр. 2019 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2019. – С. 106–108.