Загальна інформація

Закінчила Харківський державний університет ім. А. М. Горького (в даний час Харківський національний університет ім. В. Н. Каразина)  за спеціальністю «Романо-германскі мови та  література».

В 2017 році внесена в книгу пошани  НУА за високі  наукові досягнення та самовіддану викладацьку працю, регулярно публікується в закордонних виданнях.

Є керівником магістерських дипломних робіт на факультеті «Референт-Перекладач», керує кандидатськими дисертаціонними дослідженнями, є автором програм, по  яким навчаються аспіранти  Народної української академії.

Викладання

Викладає загальний курс англійської мови, граматику англійської мови на факультеті «Референт-Перекладач», англійську для аспірантів. 

Наукові інтереси 

Проблеми міжкультурної комунікації, етнолінгвістика, дискурсологія і управління дискурсом.

Публікації:

  1. Speech accommodation theory as a methodological framework for exploring interactive discourse. Proceedings of the 7th International Congress on Social Sciences and Humanities. Vienna 2016. – P.137–143.
  2. Тарасова Е. В. Дискурс в системно-интегративном аспекте / Е.В. Тарасова // «Philology» – сборник материалов МНК «Actual Problems of Science and Education» V 38), Issue 115. Budapest. – 2017. – C. 53–58.
  3. Тарасова Е. В. Этнография речи как методологическая основа интерпретации отношений языка, культуры и социума / Е. В. Тарасова // The European Journal of Literature and Linguistics, #3. – Premier Publishing. –Vienna, 2018.– P.18–22.
  4. Тарасова Е. В. Теорія мовленнєвої акомодації та проблеми керування дискурсом / Е. В. Тарасова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 301–308.
  5. Тарасова Е. В.  Some Legal Aspects of Business and Economic Activitiеs in Ukraine and Worldwide : учеб. пособие для студентов 4–5 курсов фак. «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент» ХГУ «НУА» / Е. В. Тарасова ;  Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 39 с.

Реєстрація в базах даних:

scholar.google.com.ua   

ORCID

Researcher

Scopus