Загальна інформація

Випускниця Харківського державного університета ім. А. М. Горького, факультета іноземних мов, відділення англійської філології. Отримала диплом за спеціальністю «Англійська мова та література».

Викладання 

Викладає англійську мову в старших класах СЭПШ, готує випускників до ЗНО з англійської мови, має великий досвід викладання у виші, на цей час є успішним класним керівником.

Наукові інтереси

Інтерактивні методики викладання англійської мови, освітні Інтернет-технології.

Публикації:

  1. Воробьева С. В. Страноведческие компетенции учителя иностранного языка как необходимый элемент успешного преподавания иностранных языков в школе / С. В. Воробьева // Учащиеся ХХI века - портрет современника : программа и материалы XXV науч.-практ. конф. учителей 14 апр. 2018 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2018. – С. 109–111. URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1816
  2. Инновационные методы преподавания в экспериментальном учебно-научном комплексе : (науч.-метод. сб.) / Нар. укр. акад., специлизир. экон.-правовая шк. ; [рук. авт. кол. М. С. Галака ; ред. кол.: Т. Н. Берест, Т. И. Бондарь, В. А. Лымаренко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – № 5. Риски образовательного процесса в средней школе: тенденции, направления, пути оптимизации. – 2017. – 93 с. URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1767