Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

      Етапи вступної кампанії

Строки  

Початок прийому заяв

13 липня 

Закінчення прийому заяв  від осіб, які мають право складати вступні випробування

16 липня 

Закінчення прийому заяв  від осіб, які не складають вступних випробувань

22 липня 18.00

Строки проведення  вступних іспитів

17-22 липня 

Дата  оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 

Терміни зарахування вступників

до 28 серпня 

   Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

      Етапи вступної кампанії

Строки  

І сесія

      ІІ сесія

Початок прийому заяв

19 серпня 

12 жовтня 

Закінчення прийому заяв  від осіб, які мають право складати вступні випробування

7 вересня 

2 листопада 

Закінчення прийому заяв  від осіб, які не складають вступних випробувань

17 вересня 

10 листопада 

Строки проведення  вступних випробувань

9-16 вересня 

3-9  листопада 

Дата оприлюднення рейтингового списку вступників

18 вересня 

16 листопада 

Терміни зарахування вступників

до 30 вересня 

до  30 листопада    

   Для вступу на старші (другий або третій) курси з нормативним строком навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста строки  прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма 

навчання

  

І сесія

ІІ сесія

Початок прийому заяв

13 липня 

19 серпня

12 жовтня 

Закінчення прийому заяв та документів 

22 липня 18.00

17 вересня

10 листопада 

Строки проведення  вступних випробувань

23-30

липня 

18-22 вересня 

11 – 14 листопада

Дата оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня  

28 вересня 

25 листопада 

Терміни зарахування вступників

до 

30 вересня

до

30 вересня

до

30 листопада

   Для вступу на перший курс (зі скороченім строком навчання) осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти,  строки прийому заяв та  документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю: 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма 

навчання

  

І сесія

ІІ сесія


Початок прийому заяв

13 липня 

19 серпня

12 жовтня 

Закінчення прийому заяв та документів 

22 липня 18.00

17 вересня

10 листопада 

Строки проведення  вступних випробувань

23-30

липня 

18-22 вересня 

11 – 14 листопада

Дата оприлюднення рейтингового списку вступників

31 липня 

28 вересня 

25 листопада 

Терміни зарахування вступників

до

30 вересня

до

30 вересня

до

30 листопада

   Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання строки  прийом заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання  визначаються  наступним чином:

 Етапи вступної кампанії

Строки 

Реєстрація для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови

6 травня

Закінчення реєстрації для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови

3 червня

у 18.00 годин

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

6-29 травня

Реестрація єлектроних кабінетів 

1 липня 

Основна сесія єдиного  вступного іспиту

1 липня

Початок прийому заяв 

5 липня

Закінчення прийому заяв  

22 липня

Строки проведення фахових  вступних випробувань та 

додаткових  фахових  вступних  випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

5-26 липня

Оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій для зарахування

до 7 серпня

Виконання вимог для зарахування

до 10 серпня 

18.00 

Накази про зарахування  

до   17 серпня  

   Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:  

 Етапи вступної кампанії

Строки 

Реєстрація для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови

6 травня

Закінчення реєстрації для складання єдиного  вступного іспиту з іноземної мови

3 червня

у 18.00 годин

* Основна сесія єдиного  вступного іспиту

1 липня

Початок прийому заяв 

1 жовтня 

Закінчення прийому заяв  

30  жовтня 

Строки проведення фахових  вступних випробувань та 

додаткових  фахових  вступних  випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

        2-10 жовтня

Оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій для зарахування

10 листопада

Виконання вимог для зарахування

до 15 листопада 

Накази про зарахування  

до 30 листопада 

   *У разі потреби вступники можуть складати единий вступний іспит з іноземної мови у додаткову сесію у строки, встановленні Українським центром оцінювання якості освіти.