Кафедра теорії та практики перекладу – випускаюча кафедра факультету «Референт-Перекладач» – була створена в 2006 році з метою підготовки спеціалістів і магістрів в області усного й письмового перекладу з германських і романських мов на українську та російську мови. На даний момент на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів і аспірантів за спеціальностями: 035 «Філологія» і 035.041 «Германські мови й література (переклад включно), перша мова – англійська».

У процесі викладання активно використовуються інноваційні методики й технології. 

Викладачі кафедри ведуть наукові дослідження в рамках комплексної наукової теми кафедри «Переклад як спосіб вторинної комунікації» (ГР №0118U000834).

Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть активну участь у наукових конференціях і конкурсах студентських робіт; неодноразово ставали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Львівському національному університеті (наук. кер. проф. Змійова І.В.). Традиційним стала також участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді за фахом «Переклад» (м. Київ) і у Всеукраїнському студентському конкурсі поетичного перекладу (м. Сєвєродонецьк). 

На кафедрі працює науковий кружок «Практична реалізація теоретичних досліджень студентів» під керівництвом доц. Івахненко А.О. для студентів 3-6 курсів.

Щорічно 30 вересня кафедра святкує День перекладача.