У рамках наукового напрямку кафедри «Переклад як спосіб вторинної комунікації» (ГР №0118U000834) під керівництвом доц., к.ф.н. Івахненко А. О. викладачами аналізуються проблеми формування професійної компетентності перекладачів; розглядаються лінгвокультурні концепти в різних типах дискурсу й засоби їх вербалізації; вивчаються проблеми перекладу художніх, економічних, медичних й ін. текстів. 

Результати досліджень у сфері наукових інтересів викладачів знайшли відображення в безлічі публікацій, у тому числі й у виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних. 

В 2017 р. зусиллями викладачів кафедри був виданий збірник наукових праць Подміногіна В.О. – першого завідувача кафедри теорії та практики перекладу, а також колективна монографія до десятиліття заснування кафедри «Кафедра теорії та практики перекладу: 10-літній досвід роботи».

Кафедрою здійснюється керівництво НДРС, проводиться підготовка магістрів (спеціальність 035.041 «Германські мови й література (переклад включно)») і аспірантів відповідно до нової освітньо-наукової програми на здобуття ступеня доктори філософії (напрямок 035 «Філологія»).

Кафедра активно співпрацює зі студентським науковим товариством, Асоціацією молодих учених ХГУ «НУА». Працює науковий студентський гурток «Практична реалізація теоретичних досліджень студентів» (керівник – доц. Івахненко А. О.), де розвиваються дослідницькі й наукові здатності студентів, розглядаються актуальні проблеми перекладу й перекладознавства, проводиться підготовка наукових праць для участі в регіональних і всеукраїнських студентських конкурсах. 

Серед наукових досягнень студентів необхідно відзначити такі: 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у Львівському національному університеті – Найденко Альона (II місце, наук. кер. – Змійова І.В.) – 2017 р. 

Всеукраїнський студентський конкурс поетичного перекладу в Східноукраїнському національному університеті – Чигринова Софія (III місце) – 2017 р.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у Львівському національному університеті – Покуса Юлія (перемога в номінації «Ораторське мистецтво», наук. кер. – Змійова І. В.) – 2018 р.