Освітньо-професійні програми

Профіль навчання за фахом «Філологія». Перший рівень вищої освіти (бакалавр) за фахом 035 «Філологія»

Область професійної діяльності – іноземні мови в їхньому теоретичному, прикладному й комунікативному аспектах, мовна, міжособистісна й міжкультурна (усна й письмова) комунікація в професійно-діловій сфері, а також різні типи текстів (створення, редагування, переклад).

Програма базується на фундаментальній філологічній підготовці з вивченням основ перекладу й перекладацької діяльності, що є додатковою конкурентною перевагою при працевлаштуванні, у тому числі в закордонних компаніях.

Професійна діяльність бакалаврів за фахом «Філологія» може здійснюватися в державних і комерційних установах сфери освіти, культури й управління, а також у ЗМІ.

Термін навчання – 4 роки.

Другий рівень вищої освіти (магістр) за фахом 035.041 «Германські мови й література (переклад включно), перша мова – англійська».

Навчання в магістратурі − це підготовка фахівців, що володіють глибокими спеціальними знаннями в сфері філології й перекладу, що мають сформовані базові компетентності, які дозволяють здійснювати перекладацьку, дослідницьку й педагогічну діяльність. 

Зміст програми націлений на поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері володіння іноземними мовами і їх використання для здійснення міжкультурної комунікації й викладання. Велика увага приділяється практичним аспектам удосконалювання навичок перекладу й використанню інформаційних технологій у перекладацькій діяльності.

По закінченню навчання випускники можуть реалізувати себе в науково-дослідних і науково-педагогічних установах, у системі освіти й культури, в області мовної та соціокультурної комунікації, у соціально-гуманітарній діяльності, в управлінні, у видавничій, масс-медійній і комунікативній сфері. 

Термін навчання – 1,5 роки.

У магістратуру приймаються особи, що мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра не за фахом обраної магістерської підготовки, після успішної здачі основного іспиту з іноземної мови й додаткового тестування з теорії перекладу.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram